Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu Ogres Basketbola skolā!

Aizpildi iesniegumu un līgumu :

Iesniegums

Līgums

 1. Obligāti iesniedzamie dokumenti:
  • Ģimenes ārsta izziņa par atļauju nodarboties ar basketbolu. Ar paaugstinātu fizisko slodzi .
  • Izglītojamā personas apliecinošā dokumenta oriģināls (tikai uzrādīt).
2. Papilddokumenti:
  • Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte” kopija kā arī iesniegt atkārtoti Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte” kopiju, kad ir beidzies kartes derīguma termiņš*

(50% atlaides piešķiršanai no noteiktās mācību maksas).

  • Izziņas vai cita apliecinoša dokumenta kopija par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu**

(50% atlaides piešķiršanai no noteiktās mācību maksas).

  • Izziņas vai cita apliecinoša dokumenta kopija par bāreņa statusu vai bērna invaliditāti ***

(100% atlaides piešķiršanai no noteiktās mācību maksas).

3. Papildinformācija:
  • Atzīmēt, ja Ogres Basketbola skolā mācās 2 vai vairāk bērni no vienas ģimenes****

(50% atlaides piešķiršanai no noteiktās mācību maksas).