Kontakti

Kontaktpersonas

Ogres Basketbola skolas direktore

Ogres Basketbola skolas direktore

Ilga Neimane

Direktores vietniece izglītības jomā

Direktores vietniece izglītības jomā

Elita Laksa

Rekvizīti

Maksātājs

Ogres novada pašvaldība

Nod. maks. reģ. Nr. 90000024455

PVN reģ. Nr. LV90000024455

Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001

Bankas nosaukums: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22

Bankas konts: LV25TREL9800890740210

 

Pakalpojuma saņēmējs: 
OGRES BASKETBOLA SKOLA

Mālkalnes prospekts 32, Ogre, Ogres novads, LV-5001