Mūsu komanda

Ogres Basketbola skolā strādā kvalificēti pedagogi, kuri regulāri pilnveido savas zināšanas. Kolektīvā valda darbīga vide un ir labvēlīgs sociāli psiholoģiskais klimats. Pedagogu kolektīvs tendēts sasniegt arvien labākus rezultātus. Skolā valda pozitīvas koleģiālas attiecības ar zināmu savstarpējās konkurences devu, darbojas profesionāla treneru un apkalpojošā personāla komanda. Personāls ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību, pilsoniskuma un humānisma principus, ar savu rīcību nediskreditē skolu, rūpējas par skolas tēla veidošanu sabiedrībā.

treneris

trenē 2009.,2010 .g. dzimušus zēnus

treneris

trenē 2012.,2011.,2010.g.dzimušas meitenes

treneris

trenē 2007.un 2008.g.dzimušus zēnus

trenere

trenē 2007.,2008.,2009.g. dzimušas meitenes

treneris

trenē 2007.,2008. g. un 2016.g.dzimušus zēnus ; interešu izglītība (7.-9.kl.)

treneris

( 2011.,2012.,2013)- interešu izglītība,2014.g.un 2015.g.dzimuši zēni

treneris

trenē 2005.un 2006.g. dzimušus zēnus

trenere

trenē 2013.,2014.g.dzimušas meitenes

treneris

trenē 2015. un 2016. g. dzimušus zēnus

treneris

trenē 2011.,2012.g.dzimušus zēnus un Nacionālās Basketbola līgas komandu.

treneris

trenē 2013.,2014.g.dzimušus zēnus

trenere

trenere

Diāna Skrastiņa

trenē 2009., 2015. un 2016.g.dz.meitenes

Fizioterapeits

fizioterapeite

fizioterapeite

Monta Bajaruna-Galeja