Mūsu vide

Ogres Basketbola skolai Ogres novada pašvaldība nodevusi apsaimniekošanā
sporta kompleksu – Mālkalnes prospektā 32, Ogrē.
Skolas pārvaldībā esošajā sporta kompleksā ir sakopta un labā līmenī
uzturēta iekšējā vide.
Skolas administrācijas telpas, sporta zāle un īrētās sporta bāzes atbilst visām
sanitāri higiēniskajām prasībām un drošības standartiem, kas saskaņoti ar
atbilstošajām institūcijām. Ir pieejami kontrolējošo institūciju pārbaužu dokumenti.
Skolas telpas ir drošas, mūsdienu prasībām atbilstošas. Skolā ir izvietoti
evakuāciju plāni. Ēkas apkārtne ir labiekārtota un sakopta.
Katru gadu, Skolas budžeta ietvaros, tiek veikti remontdarbi. 2016.gadā tika
izremontēts un iekārtots fizioterapeita kabinets. 2017./2018.gadā tika izremontēts
Skolas 2.stāvs. 2019.gada vasarā atjaunots sporta zāles grīdas virskārta, iekārtota
tiesnešu ģērbtuve, uzlabota estētiskā vide trenažieru zālē.