Par skolu

Ogres Basketbola skola ir Ogres novada Domes dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras darbības tiesiskais pamats ir skolas Nolikums. Skola darbību uzsāka 1983.gada 1.aprīlī kā VĻKJS 50.gadadienas Ogres trikotāžas kombināta bērnu-jaunatnes sporta skola ar basketbola, futbola, distanču slēpošanas nodaļām. Skola ir mainījusies līdz ar laiku, vadību, valdības prasībām un nostādnēm. 1993.gada 4.novembrī pie Ogres rajona padomes Izglītības nodaļas nodibina Ogres rajona Basketbola skolu. 1996.gada 30.maijā Skolai mainīts nosaukums – Ogres Basketbola skola .Skolu vadīja direktore Margarita Šemele, no 2001.gada jūlija Ilga Neimane